August Helmerich

August Helmerich byggdes 1886 och var 63,5 meter lång. Hon var på väg från Kotka i Finland till Hamburg med en last av trä då hon den 30 september 1919 kolliderade med ångaren Normandie och sjönk. Står helt upprätt på botten på ca 60 meters djup.
August Helmerich