S/S George

S/S George var ett ångfartyg som byggdes 1896 i England, 78 meter lång och 11 meter bred. Den 27 november 1956 var hon på väg från Tyne till Gävle med koks i lasten. Hon gick läck i hårt väder och sjönk utanför östra Öland. Besättningen kunde räddas av S/S Günther Russ. Hon hittades 2001 på 79 meters djup.

S/S George