Den engelska ubåten HMS E19 befann sig den 11 oktober 1915 strax söder om Ölands
södra udde. Dess uppdrag var att sänka tyska fartyg som fraktade järnmalm mellan
Sverige och Tyskland. Denna dag skulle visa sig bli väldigt framgångsrik då man
lyckades med bedriften att sänka 4 tyska fraktfartyg, dessutom utan att någon av
fartygens besättningsmän omkom.

Ubåtsmassakern E 19

S/S Walter Leonard

Klockan 08.30 på morgonen fick befälhavaren ombord på E19, Francis Cromie, syn på
fraktfartyget Walter Leonhardt. Han beordrade besättningen att kliva i livbåtarna och som sedan blev upplockade av det svenska fartyget Fernebo. Med hjälp av utplacerade sprängladdningar samt genom att öppna bottenventiler sänkte man Walter Leonhardt på bara 10 minuter. Hon var 75 meter lång och 11 meter bred. Djup över vrak är 33 meter och maxdjupet är 40 meter.

S/S Gutrune

Direkt efter sänkningen av Walter Leonhardt får E19 syn på ett nytt mål: det kombinerade last- och passagerarfartyget S/S Gutrune. Efter att ha blivit stoppat och man fått bekräftat med hjälp av skeppspapperna att fartyget var tyskt, lät man även här besättningen gå i livbåtarna och fartyget sänktes genom att öppna bottenventilerna. Besättningen plockades upp av den svenska ångaren Baltia. Gutrune var 97 meter lång och nästan 14 meter bred. Djup över vrak är 27 meter och maxdjupet är 41 meter.

S/S Director Reppenhagen

Efter att ha kontrollerat nationaliteten på ytterligare ett fartyg som visade sig vara svenskt, får E19 syn på S/S Director Reppenhagen. Precis som med tidigare fartyg fick besättningen lämna Director Reppenhagen och plockades upp av ett annat svenskt fartyg, Märta av Helsingborg. Bottenventilerna öppnades och fartyget sjönk snabbt. Director Reppenhagen var 79 meter lång och 11 meter bred. Djup över vrak är 30 meter och maxdjupet är 40 meter.

 

NicomediaS/S Nicomedia

Det sista fartyget som sänktes den 11 oktober 1915 runt klockan 18:00 var lastångaren Nicomedia. Hon försökte komma undan men efter varningsskott från E19 stoppade man fartyget och fyra man från E19 klev ombord. De blev bjudna på öl av tyskarna men det hjälpte dem inte att undkomma sitt öde. Besättningen fick gå i livbåtarna som senare drev iland vid Blekingekusten respektive Degerhamn på Öland. Hon sänktes genom en sprängladdning i aktern och öppnade bottenventiler. Nicomedia var 117 meter lång och 16 meter bred. Djup över vrak är 24 meter och maxdjupet är 36 meter.