Naturreservatet Neptuni Åkrar ligger längs med kusten norr om Byxelkrok. Här går kalkstensklipporna trappstegsvis ner i havet vilket gör platsen idealisk för lugna landdyk. Här finns ofta gott om småfisk bland det frodiga sjögräset men man kan även hitta sjurygg och plattfisk lite längre ut mot sandbotten.