Bremsund

Bremsund byggdes 1888 i Kiel. Hon hette från början Thea men fick namnet Bremsund 1956. Den 11 december 1966 var hon på väg mellan Västervik och Oskarshamn med spannmål i lasten. Pga hård sjö och snöoväder gick hon på grund. Hon lyckades komma loss men pga skadorna hon fått fick hon slagsida och sjönk utanför Strupö. De 6 besättningsmännen räddade sig genom att hoppa i livbåten. Hon är 43 meter lång och står helt intakt på 29 meters djup.
Bremsund