Nordfart

Nordfart sjösattes 1916 under namnet Jantiena. Namnet Nordfart fick hon 1933. Hon är 31 meter lång och drygt 5 meter bred. Den 8 december 1964 var hon på väg från Grönhögen till Stockholm med ytongsten i lasten. Nordlig styv kuling och nedisning gjorde att lasten försköts och hon fick svår slagsida. Vädret var för hårt för att lotsarna på Dämmans fyr som bevittnat händelsen skulle kunna undsätta, så de fick underrätta sjöräddningen. Lyckligtvis kan de båda besättningsmännen räddas efter en timme i det iskalla vattnet. Nordfart är ett väldigt fint vrak och står upprätt på 25 meters djup.

Nordfart