Den danska skonerten Skriner byggdes 1879 i Troense. Under en resa från Troense till Oskarshamn hamnade hon i en kraftig nordostlig storm. Hon försökte finna lä vid Blå Jungfrun men grundstötte, tog in vatten och sjönk 27 oktober 1880. Vraket är i ett fint skick liggandes med lite slagsida och med de två masterna vilande på botten. Framför allt bogen med fina dekorationer och det långa bogsprötet är trevliga detaljer. Besättningen kunde räddas. Skriner är 29,6 meter lång och 6,4 meter bred och ligger på 28 meters djup.