Charlotte Schröder

Charlotte Schröder var en ångare som byggdes 1901 i Tönning, Tyskland. 64 meter lång, 9,7 meter bred och med 1005 bruttoregisterton. Charlotte Schröder var den 13 december 1948 på väg från Gävle till Antwerpen lastad med trä då hon i hårt väder tog in vatten med svår slagsida som följd. Trots försök att pumpa läns gick fartyget inte att rädda och står idag intakt på 70 meters djup. Besättningen räddades av den tyska ångaren Greif.
Charlotte Schröder