Humber

Humber var ett 31.5 meter långt och 7 meter brett motorfartyg som byggdes 1903 i England. Förliste den 2 februari 1956 på resa mellan Visby och Oxelösund. Alla 5 ombord omkom. Står idag på 52 meters djup.
Humber